Grete Nomes bakgrunn og erfaring er lang og favner bredt innen familierådgivning og terapi

Litt om Grete Nomes bakgrunn og erfaring

 

EGEN PRAKSIS SOM RÅDGIVER SIDEN 1996

Siden 1996 har jeg drevet egen praksis som psykoterapeut, familierådgiver og personlig veileder, med adresse Oscarsgate 11, Halden, i kontorfellesskapet «LOFTET – Fellesskap for rådgivning og veiledning» sammen med Lege, Klinisk Psykolog og Rosenterapeut.

19 ÅR SOM FORELDREMEKLER FOR FYLKESMANNEN

I perioden 1993 til 2012 (19 år) var jeg engasjert som ekstern foreldremekler etter Lov om ekteskap og Barneloven, en funksjon som frem til 2007 var underlagt Fylkesmannen i Østfold. Idag administreres ordningen av BUFETAT (Barne-, undgoms- og familietaten), underlagt Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

BRED HELSE- OG SOSIALFAGLIG ERFARING

Jeg har lange og variert arbeidserfaring fra blant annet offentlig forvaltning innen helse- og sosialsektoren, fra barnevern, som sosialkonsulent ved helsestasjonen i Halden, fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og som fylkeskonsulent innen psykisk helsevern.

KURSLEDER I SAMLIVSKURS

Jeg er kursleder i samlivskurs både i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen (”Du og jeg og vi to”) og i regi av Modum Bad (”PREP” kursene).

 

6 ÅRS HØYSKOLE-UTDANNELSE

Jeg er utdannet Sosionom og Can.mag med sosialpedagogikk i fagkretsen og er Gestaltterapeut etter et 4- årig deltids-studium (tilsvarer 2 år heltid) ved høyskolen Norsk Gestaltinstitutt.

KOMPLEMENTERENDE UTDANNELSER

NLP Master Practitioner (Neuro Linguistisk Psykologi).
Studier i Norge, Spania og Sverige. NLP gir en rekke effektive endrings- og mestringsteknikker.

EFT Advanced Practitioner (Emotional Freedom Technique),
også kjent som «en annen-generasjons tankefeltterapi». EFT er en effektiv metoder for å fjerne eller lindre angst og fobier, uten bivirkninger eller ubehag.

Advanced EDxTM med Ph.D Frank Gallo.
EDxTM er en energipsykologisk teknikk utviklet av Ph.D Frank Gallo. Kurs i regi av spesialist i klinisk psykologi, psykolog Birger Kristiansen. (Se www.energypsych.com )

Allergy Antidote med Sandra Radomski.
Allergy Antidote er energipsykologiske metoder for å lindre eller fjerne overfølsomhet for stoffer som gir allergiske reaksjoner, noe jeg har erfart kan ligge under mange «diffuse og uforklarlige» plager. (se www.allergyantidotes.com)

 

 

Får du ikke den hjelp du trenger der du bor,
eller ønsker du en raskere fremgang?

For dem som har lang reisevei, eller som ønsker en raskere fremgang, kan et konsentrert opplegg med f.eks. 2 – 4 timer sammenhengende, eller flere timer fordelt over 2-4 påfølgende dager, være et godt alternativ til enkelt-timer spredt over uker eller måneder. Jeg har arbeide etter denne modell både med enkeltpersoner og par (enkelte har reist så langt som fra Nordland og Oppland) – og har bare fått postitive tilbakemeldinger på denne arbeidsform.

 

 

Har du spørsmål, eller ønsker å bestille time?

Ring Grete Nome 69185135Klikk knappen over for å ringe direkte fra mobil eller nettbrett.
Om jeg ikke kan ta telfonen – legg igjen beskjed, så ringer jeg tilbake så snart jeg har anledning.

– eller send skriv og send en melding –

 

Grete Nome, Oscarsgt. 11, 1776 Halden Tlf.: 69 18 51 35

Kontakt Grete Nome i Oscarsgate 11 i Halden

Klikk for kart og veibeskrivelse.

qcode for scanning i smart-phones Har du en mobiltelefon med QR-code scanner-app, kan du legge inn kontakt informasjonen ved å scanne koden over.